Menu

Triết lý - Giá trị cốt lõi

Triết lý - Giá trị cốt lõi

Triết lý - Giá trị cốt lõi

I. TRIẾT LÝ KINH DOANH

Niềm tin của khách hàng là tài sản quý giá nhất!

Bông Hoa Nhỏ luôn cam kết mang đến những lợi ích, quyền lợi người tiêu dùng cao nhất!

Thương hiệu Bông Hoa Nhỏ thực sự có giá trị khi và chỉ khi Bông Hoa Nhỏ đáp ứng đầy đủ quyền lợi người tiêu dùng cao nhất, nhanh nhất từ những chính sách uỷ quyền của các nhà sản xuất, các hãng sản xuất, các thương hiệu tạo ra những lợi ích cho quý khách hàng. Sự thoả mãn của quý khách hàng khi sử dụng sản phẩm do Bông Hoa Nhỏ phân phối chính là Niềm tin của quý khách hàng đối với chúng tôi!


II. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Tận tụy với công việc,

Tận tụy với khách hàng.

Lấy công việc làm niềm vui trong cuộc sống.

 

Có cái tâm trong kinh doanh,

Tâm huyết với nghề,

Với con đường mình đã lựa chọn.

 

Cùng nhau đoàn kết trong công việc, trong cuộc sống.

Cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, buồn vui trong công việc và cuộc sống.

Toàn bộ thành viên đến với Bông Hoa Nhỏ để cùng làm và cùng hưởng.

 

Phát triển tài năng trí tuệ, đạo đức của mỗi thành viên trong công ty.

Phát triển nội lực của Doanh nghiệp,

Nâng cao mức sống của toàn bộ thành viên trong công ty.